KGK Fastigheter

KGK Fastigheter är inriktat på både fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning. Verksamheten är koncentrerad kring Stockholm, Göteborg, Malmö och Barcelona.

Företaget förvaltar kommersiella lokaler om närmare 150000 kvm. Det äldre fastighetsbeståndet byggs om och förbättras successivt och ska liksom de nybyggda kontorsfastigheterna passas in i företagets marknadssegment, nämligen fastigheter av hög kvalitet med spännande arkitektur i expansiva områden.

Du hittar lediga lokaler och mer information om KGK Fastigheters på www.kgkfastigheter.se.

Kvalitetssäkring

En fastighet består inte bara av mark, golv väggar och tak.

Det handlar om det rätta läget. Om hur arbetsrummen designats. Och om miljön och servicen runt omkring. Om planlösning, färger material och kvalitet. Och det handlar om att idag inte bara ligga väl framme i ett avseende. Utan i alla.