Hydratronics

Vi utvecklar och marknadsför CANbus-baserade system för att styra och övervaka maskiner i drift. Systemen finns för både mobila och stationära applikationer.

Våra CANbus-baserade system ger optimala systemlösningar för alla applikationer där flexibilitet, tekniska prestanda, användarvänligt gränssnitt, driftsäkerhet och utvecklingsmöjligheter är förutsättningar för en lyckad installation.

Våra kunder är företag som använder arbetsmaskiner som: skogsmaskiner, hjullastare, mobila hamnkranar, grävmaskiner, gaffeltruckar, bergborrutrustning, jordbruksmaskiner och avfallskvarnar i sin verksamhet.