Hållbarhet

Regeringen har beslutat att det från och med 2017 blir obligatoriskt för stora bolag att hållbarhetsrapportera. KGK har valt att gå händelserna lite i förväg och göra sin första hållbarhetsredovisning redan för 2016.